ניקוי מחליפי חום

ניקוי מחליפי חום בלחץ מים גבוהה בעזרת משאבות ללחצים עד 1000 בר וספיקות גבוהות,
ומספק כמה יתרונות בולטים:

  • איכות ניקוי גבוהה המשפרת את תפוקת המתקן.
  • הניקוי מבוצע בעצמה ובמהירות, ללא פגיעה בציוד המטופל.
  • הניקוי חוסך בזמן יקר ומקצר ימי השבתה.
  • בעזרת הניקוי אין צורך לטפל בכימיקלים מסוכנים.
  • בעזרת הניקוי ניתן לבצע ניקויים שאין שום דרך מעשית אחרת לבצען.

Comments are closed.