בדיקות הידרוסטטיות

בדיקות לחץ הידרוסטטי עד 1000 BAR.

בדיקה הידרוסטטי מבוצעת כדי לקבוע את יושרם ואיתנותם של מכלי לחץ ומפרקי צנרת. ירידה בלחץ המופעל או דליפה דרך המוצרים או מפרקים או עיוות  במוצר היא אינדיקציה לאיכות לקויה של המוצר הנבדק.  

שיטת בדיקה זו נקראת גם בשם בדיקת דליפה (המבוססות על העקרונות של דליפה במהלך מצב לחץ)  ומבחן שחרר לחץ (המבוסס על העקרונות של ירידה בלחץ במהלך בדיקה עקב שיבושים בלתי מתקבלים על הדעת).                                                                                                                                                 כמו כן, השיטה הנפוצה ביותר לעתים קרובות מועסקות וזה אחד מהשיטות הבדיקה אמינות ביותר בעת קביעה על שלמות ויציבות המתקן.

הלחץ מוחדר בצורה מבוקרת למערכת כשהיא במעגל סגור ונשמר ע"י שסתום  העמיד ללחץ מים גבוה של 1000 BAR  .

Comments are closed.